Finanțare UE

Finanțarea UE – dezvoltarea unei economii inovatoare.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU O ECONOMIE INOVATOARE, PERSPECTIVA 2007-2013

Prioritatea 4. Investiții în întreprinderi inovatoare.
MĂSURA 4.2 Stimularea activității de cercetare-dezvoltare a întreprinderilor și sprijin în domeniul designului industrial.
Proiectul nr. UDA-POIG.04.02.00-10-006/10-00
Titlul proiectului: „Creșterea potențialului de design al Opoczno I Sp. z o.o. POIG.04.02.00-10-006/10”

Beneficjent:Opoczno I Sp. z o.o.
Całkowity koszt netto realizacji Projektu:2 659 600,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:1 309 000,00 PLN
Opis projektu:Celem projektu jest wzrost potencjału wzorniczego firmy Opoczno I Sp. z o.o poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji na zakupionych maszynach nowych linii wzorniczych, nowych wzorów przemysłowych oraz wzoru użytkowego.
Rozpoczęcie realizacji projektu:16 lutego 2010 r.
Zakończenie realizacji projektu:31 grudnia 2013 r.
Osoba do kontaktu w sprawie projektu:Krzysztof Uraziński

e-mail:krzysztof.urazinski@opoczno.eu